تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 22
  • بازدید دیروز : 39
  • بازدید کل : 12131

رساله ترمینال مسافربری


رساله ترمینال مسافربری

دانلود پایان نامه رساله ترمینال مسافربری

تعداد ص:215

فرمت :DOC قابل ویرایش 

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. 9

1-1 تعريف سيستم حمل و نقل.. 9

1-1 تعريف پايانه : 9

1-3- پيرامون سفر. 10

1-4- تاريخچه سفر در ايران. 12

1-4-1 نگاهي به گذشته. 12

1-4-2- وسايط نقليه در قديم. 14

1-4-3- بناهاي سنتي خاص مسافرين.. 15

1-4-4- تعريف کاروانسرا 16

1-4-5- انواع كاروانسرا 17

- کاروانسراهاي مدور. 17

- کاروانسراهاي هشت ضلعي : 18

- کاروانسرا با پلان ده ضلعي: 19

1-5 - شيوه و نوع مسافران. 19

- مسافرتهاي بين المللي و داخل کشور. 19

- مسافرت هاي منطقه اي.. 20

- مسافرت هاي درون مرزي يا برون مرزي.. 21

1-6- کليات سيستم حمل و نقل.. 21

1-7- طبقه بندي شيوه هاي حمل و نقل زميني.. 23

1-8- تعاريف اصطلاحات سيستم حمل و نقل زميني.. 25

1-8-1- سرعت: 25

1-8-2-ظرفيت : 25

1-8-3- ترافيك : 26

1-8-4- طبقه بندي گذرگاهها 27

1-9- جايگاه حمل و نقل زميني کشور در اقتصاد و وضعيت خاص استان خراسان : 28

1-10- پايانه مسافربري ( محل آشتي انسان و ماشين ) 30

1-11- ضرورت مکانيابي براي احداث پايانه ها 32

1-12- زمينه هاي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي طرح پايانه ها 34

1-13-نظر سنجي در مورد نحوه خدمات رساني در پايانه ها 37

1-13-1- رانندگان و مسافرين : 37

1-13-2-مسئولان ذيربط : 39

1-13-3- نتيجه گيري : 40

فصل دوم : مطالعات پايه. 41

2-1-مطالعات عمومي استان خراسان. 41

2-2- موقعيت و نقش فرامنطقه اي شهر مشهد. 43

2-3- بررسي خصوصيات جغرافيايي شهر مشهد : 45

2-4- بررسي عوامل اقليمي شهر مشهد. 46

2-9- دما و رطوبت هوا: 47

2-4-2- وزش باد : 47

2-4-3- تابش آفتاب : 48

2-4-4- پيشنهادات ماهاني : 48

2-4-5-خلاصه و نتيجه گيري اقليم. 49

2-5- مطالعات جمعيتي شهر مشهد : 50

2-5-1- تعداد جمعيت و ميزان رشد آن : 50

2-5-2- تعداد زائر و مسافر و آثار جمعيتي آن : 53

2-6- مطالعات اقتصادي شهر مشهد. 56

عملکرد و نقش غالب شهر مشهد. 56

2-7- بررسي تاريخي منطقه. 56

2-8- مطالعات كالبدي شهر مشهد. 57

2-8-1-خصوصيات کالبدي شهر : 57

2-8-2- بررسي بافت شهري مشهد : 59

2-9 بررسي ويژگيهاي ساختاري ـ محيطي شهر. 61

2-9-1- محورهاي شاخص شهر مشهد. 63

محورهاي شاخص درجه 1. 63

محورهاي شاخص درجه 2. 65

محورهاي شاخص به لحاظ نوع کارکرد. 66

2-9-2-نقاط شاخص شهر مشهد. 66

2-10- بررسي استانداردهاي طرح.. 67

2-10-1-استاندارد جاده ها 67

محدوده دسترس آزاد راهها 67

بزرگراههاي شرياني.. 67

جاده ها اختصاصي.. 68

2-10-2- هندسه اتوبوس... 69

2-10-3- شيبهاي جاده 69

2-11-آئين نامه هاي اجرائي پايانه و ضوابط بالا دست... 71

2-11-1- آئين نامه اول : 71

2-11-2-آئين نامه دوم : 72

2-11-3 - آئين نامه سوم. 73

2-12-تصويب نامه طرح مکانيزاسيون فروش بليط.. 74

طرح پيشنهادي.. 75

2-13-وظايف پايانه ها: 76

فصل سوم : مطالعات تطبيقي.. 78

3-1- بررسي نمونه هايي از پايانه هاي مسافربري در ايران. 78

3-1-1 ترمينال جنوب تهران. 78

مشکلات... 81

مشکلات اداري.. 81

مشکلات شهري.. 82

مشکلات ترافيکي.. 82

کمبودخدمات... 83

تاسيسات زيربنائي.. 83

مشکلات ساختماني.. 84

مشکلات زيست محيطي.. 86

3-1-2- ترمينال اردبيل.. 86

الف ) شبکه. 86

ب) طراحي.. 87

شبکه ارتباطي.. 87

تفکيک حرکت مسافر و حرکت اتوبوس... 88

تفکيک حرکت پياده و اتومبيل.. 88

تفکيک فضاها در مجموعه. 89

ساختمان اصلي ترمينال. 89

مسجد. 89

پارکينگ... 90

– بازارچه. 90

- خدمات اتوبوس... 91

- هتل.. 92

- تجاري.. 92

– فضا سبز. 92

ساختمان اصلي ترمينال. 94

- رستوران. 95

- اداري.. 95

- طبقه همکف... 95

- فضاهاي جنبي در سطح همکف... 97

- مسجد. 98

- مهمانسراي رانندگان. 98

3-1-3 - ترمينال تبريز. 99

اصول فکري طراحي نما و حجم در ترمينال تبريز. 99

3-1-4 -ترمينال کاوه 102

3-1-5 - ترمينال جديد غرب... 106

الف ) موقعيت... 106

ب ) امکانات و نحوه دسترسي و ارتباطات داخلي.. 107

ج ) ساختمان و فضاهاي پيش بيني شده 110

1- ساختمان ورودي.. 110

2- ساختمان خروجي.. 110

3- ايستگاه اتوبوس هاي بين شهري راه نزديک... 111

4- ساختمان اداري.. 112

5- مهمانسرا و مهمانسراي رانندگان. 112

6- تعميرگاهها ، باس واش و ... 113

7 – ساير فضاها و ساختمان ها 113

8- آرايش فضاهاي سبز. 113

3-2- بررسي نمونه هايي از پايانه هاي مسافربري در جهان. 114

3-2-1 - پايانه اتوبوس بندر نيويورک.. 114

3-2-2 - طرح يک پايانه در مراکش... 119

3-2-3- مرکز اتوبوسراني شهر نيويورک.. 122

عملکرد مجموعه. 122

3-2-4- پايانه اتوبوس بين شهري نيويورک.. 126

3-2-5- طرح يک ايستگاه اتوبوس بين شهري در کشور فنلاند. 130

3-2-6- ترمينال اتوبوس در هيلوا اسپانيا 132

3-2-7- ترمينال اتوبوس گوتنبرگ سوئد. 137

فصل چهارم : مطالعات كالبدي.. 140

4-1- بررسي خصوصيات و ويژگيهاي سايت : 140

4-1-1- معرفي اجمالي سايت : 140

4-1-2- مشخصات سايت : 141

4-2- توجيه انتخاب مكان (انتخاب سايت )‌: 141

4-3- بررسي مقياس و شعاع عملکرد طرح ( حوزه نفوذ طرح ) 143

4-4- بررسي دسترسيهاي پايانه. 146

4-5- بررسي تأثيرات احداث پايانه بر شبکه شهري.. 149

4-6- اصلاحات پيشنهادي شبكة شهري اطراف سايت پايانه :‌ 152

4-6-1- پوشاندن کال امير آباد و تعريض خيابان مجاور آن. 152

4-6-2- احداث مسير اصلي جلو ترمينال و تکميل بلوار 75 متري رضوي.. 154

4-6-3- اجراي تقاطع غير همسطح شهيد عباسپور با صد متري کمربندي.. 155

4-6-4- سيستم خيابانهاي يک طرفه اطراف سايت و ورودي و خروجي ترمينال: 155

فصل پنجم : ظرفيت سنجي پايانه. 157

5-1- بررسي تقاضاي سفر پايانه راه ابريشم (شماره 3) 157

5-1-1- مسافرين خروجي به مقصد داخل استان : 158

5-1-2- مسافرين خروجي به مقصد كشورهاي آسياي ميانه : 159

5-1-3- مسافرين خروجي به مقصد عتبات عاليات :‌ 160

5-2- برآورد سفرها براي سال افق طرح : 161

5-3- تعيين ضريب ساعت اوج: 163

5-4-تعيين فضاهاي مورد نياز : 164

5-4-1-تعداد سكوهاي مسافر گيري : 164

5-4-2-تعداد سكوهاي تخليه مسافر : 164

5-4-3- تعيين تعداد فضاي پارك سواري شخصي : 164

5-4-4- تعيين تعداد دفاتر تعاوني ها : 166

5-4-5- تعيين تعداد فضاي پارك تاكسي ويژه پايانه. 166

فصل ششم : جداول برنامة فيزيكي پروژه 169

6-1- دسته بندي عملكردهاي پايانه و سطوح مورد نياز : 169

6-1-1- مجموعه خروجي.. 170

الف) تعداد سکوهاي مسافرگيري.. 170

ب) سالن عزيمت مسافر ( مسافرگيري ) 170

6-1-2-مجموعه ورودي.. 172

الف)‌سکوي تخليه مسافر. 172

6-1-3- باشگاه رانندگان. 175

6-1-4- خدمات اتوبوس... 179

سطح مورد نياز خدمات اتوبوس : 180

قسمت روشويي : 180

قسمت توشويي : 180

قسمت موتور شوئي : 181

6-1-5- پارکينگ ها 183

6-1-6- تأسيسات و ساختمانهاي متفرقه. 183

6-1-7- كنترل. 184

فصل هفتم : طراحي.. 187

7-1- اصول و مباني طراحي.. 187

تعريف : 187

7-1-1- نظام حرکتي و دسترسي.. 188

7-1-2-نظام فضايي کالبدي : 189

پيوند به اطراف : 189

سهم فضا و توده 190

هندسه: 190

تناسبات : 191

مفصل بندي مجموعه : 192

انعطاف پذيري : 192

آرايش فضايي ـ کالبدي : 193

7-1-2-نظام عملکردي : 194

7-2- برنامه ريزي طرح.. 195

7-2-1-برنامه ريزي عملکردي.. 195

7-2-2-برنامه ريزي سيرکولاسيون. 195

7-2-3-برنامه ريزي حجمي.. 196

7-3-برخي از تکنيک هاي مورد استفاده در طراحي.. 196

جهت يابي : 196

ايجاد فضاهاي متوالي : 197

درک محيط.. 197

ظرفيت ادراک.. 198

تنوع فضايي.. 198

باز و بسته نمودن فضاها : 198

ايجاد سايه روشن : 199

ايجاد اختلاف سطح : 199

ايجاد موانع در مسيرها : 200

ايجاد ضرب آهنگ : 200

يکمرتبگي : 201

محصوريت : 201

عوامل مؤثر در محصوريت : 201

برخي روشهاي محصور کردن. 202

تأکيد کالبدي : 203

استفاده از مظاهر معماري قديم و جديد در کنار يکديگر. 204

7-4- اصول کارکردي و عملکردي ترمينال هاي مسافربري : 204

7-5- ايده طراحي.. 205

7-6- آلترناتيوهاي طراحي.. 209

7-6-1- ترکيب شماره 1 : 211

7-6-2- ترکيب شماره 2 : 211

7-6-3-ترکيب شماره 3 : 212

 

ترمینال مسافربری، ترمینال مسافربری، رساله ترمینال مسافربری , دانلود رساله ترمینال مسافربری ، رساله معماری ترمینال مسافربری،دانلود پایان نامه ترمینال مسافربری، پایان نامه ترمینال مسافربری, پایان نامه طراحی ترمینال مسافربری، مطالعات ترمینال مسافربری , برنامه فیزیکی, طراحی, پروژه, طراحی معماری,ریز فضاها،پلان، ترمینال مسافربری، رساله معماری، پایان نامه معماری، مطالعات معماری ، رساله ی ترمینال مسافربری، رساله ترمینال مسافربری ، پایان نامه معماری ترمینال مسافربری، دانلود پایان نامه ترمینال مسافربری

 


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 230

مطالب تصادفی

  • تحقیق بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام
  • تحقیق سحر و جادو
  • تحقیق عالم برزخ
  • پروپوزال معماری طراحی باغ قصه ایرانی
  • پروپوزال معماری طراحی باغ موزه خرم آباد

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد